Prezes ORL
Ewa Joniec

Wiceprezes ORL
Izabela Śniady
Włodzimierz Wichliński

Sekretarz ORL
Bogumiła Turos-Dejnowicz

Skarbnik ORL
Janusz Chojnicki

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Jacek Zajączek

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odp. Zawodowej
Monika Czarnota
Sławomir Przybylski
Lilianna Słoń-Kowalska

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Mariusz Król

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Stanisław Dejnowicz
Janusz Łuczka