Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia dotyczące organizacji imprez i zgromadzeń, które nie pozwalają na planowe stacjonarne przeprowadzanie naszych szkoleń dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia pracujących, przygotowaliśmy dla  Państwa formę szkolenia w postaci prezentacji umieszczonych na naszej stronie internetowej. 

Temat: ,,Choroby pośrednio związane z pracą na przykładzie wybranych chorób układu krążenia w aspekcie opieki profilaktycznej nad pracownikiem”

      

Prezentacja dostępna pod linkiem: http://www.womp.gorzow.pl/files/Choroby%20po%C5%9Brednio%20zwi%C4%85zane%20z%20prac%C4%85%20na%20przyk%C5%82adzie%20wybranych%20chor%C3%B3b%20uk%C5%82adu%20kr%C4%85%C5%BCenia%20w%20aspekcie%20opieki%20profilaktycznej%20nad%20pracownikiem.pdf

Strona www.womp.gorzow.pl zakładka szkolenia

Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnościami umieszczonymi na stronie PTMP

http://ptmp.org.pl/