OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 marca 2022r.

o wynikach wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art 33 ust. 1 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiących załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 marca 2022 r., obwieszcza się co następuje:

§1

         

W wyniku przeprowadzonych wyborów na XL Okręgowym Sprawozdawczo –Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej na okres IX kadencji 2022-2026 wybrany został:

Jacek Zajączek – lekarz

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Czarnota Monika – lekarz dentysta

Stawarz Magdalena - lekarz dentysta

Kleinhardt Piotr – lekarz

Przybylski Sławomir – lekarz

Śłoń–Kowalska Lilianna – lekarz

Wichliński Włodzimierz – lekarz

                                  Przewodnicząca
                                               Okręgowej Komisji Wyborczej
                                              Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
                                                  Jolanta Małmyga