Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL

Prywatne praktyki lekarskie - pozwolenie, rejestracja

  • Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zezwolenie na wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zmiany w danych wpisanych do rejestru praktyk
  • Zmiany w danych wpisanych do rejestru praktyki - ponowne złożenie wniosku
  • Rezygnacja z wykonywania praktyki

Komisja socjalna –druki

1/ Uchwała

2/ Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

3/ Wniosek becikowe

4/ Oświadczenie podatkowe

Dokumenty

Praktyka lekarska on line - instrukcja

Wniosek o nadanie uprawnień

Oświadczenie OC/Sanepid

Oświadczenie praktyka grupowa