Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL

Prywatne praktyki lekarskie - pozwolenie, rejestracja

  • Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zezwolenie na wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej i wpis do rejestru praktyk lekarskich
  • Zmiany w danych wpisanych do rejestru praktyk
  • Zmiany w danych wpisanych do rejestru praktyki - ponowne złożenie wniosku
  • Rezygnacja z wykonywania praktyki

Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej.pdf     2005.12.20    (106 KB)    
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej.pdf 2005.12.20 (126 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ....pdf 2005.12.20 (103 KB)