Personel izby
 Marta Giblewska 

 - kierownik OIL

- główna księgowa

 Aneta Wróblewska

- rejestr PWZ, SMK, praktyk lekarskich

- rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego

- staż podyplomowy

- kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego

Anna Kępska - kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Katarzyna Samulska - radca prawny OIL
Adres siedziby:
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
NIP: 599-10-24-753
tel.: (95) 722 54 95, 782 554 777