Personel izby
Zofia Jaworska -rejestr lekarzy
-rejestr praktyk lekarskich
-biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego
-sekretarz Gorzowskiego Informatora Lekarskiego
Renata Kroll -sekretariat
-biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
-komisje problemowe OIL
Anna Ryńska -główna księgowa OIL
-poniedziałek, środa 16:00-18:00
Katarzyna Samulska -radca prawny OIL
Adres siedziby:
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
NIP: 599-10-24-753
tel./fax: (95) 722 54 95, (95) 735 62 39