Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:

  1.     rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2.     rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3.     składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Okręgowy Sąd Lekarski- kadencja IX

Przewodniczący           - lek. Stanisław Dejnowicz

Zastępcy:                      - lek. Józef Szymański

              - lek. dent. Janusz Łuczka

 Członkowie                - lek. dent. Małgorzata Bystrzycka-Nowakowska

                                   - dr n. med. Piotr Gajewski

                                   - lek. Michał Jewusiak

                                   - lek. Daniel Baran

                                   - lek. Jerzy Homa