Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:

  1.     rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2.     rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3.     składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Stanisław Dejnowicz


Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Jan Jarosz
Janusz Łuczka


Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego
Małgorzata Bystrzycka-Nowakowska
Piotr Gajewski
Michał Jewusiak
Ewa Osak
Józef Szymański