Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie:

  1.     ustawy z z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708),
  2.     uchwały nr z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.


Przewodniczący OKW
Jolanta Małmyga    


Członkowie OKW
Janusz Chojnicki    
Barbara Gawrońska-Piechocka    
Tomasz Marczyk    
Tomasz Śmigasiewicz    
Bogumiła Turos-Dejnowicz    
Jacek Zajączek

 

Obwieszczenie OKW OIL w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 stycznia 2021r.
Obwieszczenie OKW OIL w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 stycznia 2021r. o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego (PDF)

Obwieszczenie OKW OIL w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 listopada 2017r.
Obwieszczenie OKW OIL w Gorzowie Wlkp z dnia 17 listopada 2017r.pdf 2017.11.30 (138 KB)


Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.pdf 2017.09.20 (2763 KB)


Obwieszczenie Nr 5/VI/2013 OKW OIL w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2013r.
O wynikach wyborów delegatów na OZL OIL w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2013-2017 (w I turze wyborów).pdf 2013.07.11 (99 KB)
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 05.VI.2013 OKW Lista delegatów na OZL.pdf 2013.07.11 (44 KB)