OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 marca 2022r.

o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art 33 ust. 1 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiących załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 marca 2022 r., obwieszcza się co następuje:

§1

            W wyniku przeprowadzonych wyborów na XL Okręgowym Sprawozdawczo –Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres IX kadencji 2022-2026 wybrani zostali:

1/Chojnicki Mateusz                          -dentysta

2/Jeżewska Grażyna                          -lekarz

3/Juszkiewicz Iwona                         -dentysta

4/Markowski Robert                          -lekarz

5/Tokarczuk Małgorzata                    -lekarz

Przewodnicząca

           Okręgowej Komisji Wyborczej

   Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

                      Jolanta Małmyga