Nestle Polska S.A. zaprasza na Konferencję "Wybór, który czyni różnicę" dla lekarzy rodzinnych,

neonatologów i pediatrów. Konferencja jest dla uczestników bezpłatna.

 

Nestle

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia pragnie zaprosić lekarzy do udziału w 

XV Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2024,

która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2024 r. w formie hybrydowej – online na platformie internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym procedur radiologicznych, szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta, przede wszystkim z obszaru radioterapii i radiologii zabiegowej.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 464). Udział w Konferencji umożliwia również uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173).

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące rejestracji, link do formularza zgłoszeniowego, opis wydarzenia oraz program Konferencji dostępne są na stronie: https://www.kcor.gov.pl/pjomed-2024

Szpital w Torzymiu serdecznie zaprasza na
 
II Lubuskim Konferencję Onkologiczna
 
"Rak płuca "
IMG 20240315 WA0002
IMG 20240315 WA0001
Koleżanki i Koledzy ‼️
Prezesi Okręgowej Izby Lekarskie w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod hasłem
 
" 𝐈 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐲𝐬𝐜𝐲𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐣𝐚 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐨𝐰𝐚 - 𝐋𝐮𝐛𝐮𝐬𝐤𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐲𝐜𝐲𝐧𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐬́ 𝐢 𝐣𝐮𝐭𝐫𝐨"
 
,która odbędzie się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w dniu 23.11.2024 r. w godzinach 8-17.
Zwieńczeniem konferencji będzie spotkanie integracyjne w zielonogórskiej Palmiarni. W konferencji zostaną omówione osiągnięcia lubuskiej medycyny w zakresie następujących bloków tematycznych:
 
1. Onkologia
 
2. Geriatria
 
3. Pediatria
 
4. Kardiologia
 
5. Varia, w skład której wejdą zagadnienia z neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji narządu mowy i pulmonologii.
 
Udział w konferencji dla lekarzy i lekarzy dentystów jest bezpłatny.
Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.
Z materiałów pokonferencyjnych zostanie wydana publikacja książkowa.
Szczegółowe informacje i zasady rejestracji zostaną przekazane w kolejnych komunikatach.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim
dr Ewa Joniec
 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze
dr n. med. Jacek Kotuła
 
IMG 20240313 WA0000

Szanowni Państwo,

w dniach 13-16 czerwca b.r. w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum odbędzie się 22 Kongres Medycyny Rodzinnej.
Kongres odbędzie się w formie hybrydowej a jego przewodnie hasło brzmi „Medycyna Rodzinna – klucz do zdrowia”. Organizatorem wydarzenia jest Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Medycyna rodzinna jest kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia, który przyczynia się do podnoszenia standardów opieki nad pacjentami. W trakcie Kongresu Medycyny Rodzinnej, podczas sesji wykładowych, naukowych i warsztatowych uczestnicy będą dyskutować o historii, teraźniejszości, przyszłości tej dziedziny medycyny. Będą także omawiać najnowsze trendy i osiągnięcia w zakresie praktyki, nauki i edukacji. Podsumują dokonania i wyzwania, wyznaczą sobie nowe cele.

Udział w Komitecie Honorowym tego wydarzenia potwierdził Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Pan Łukasz Jankowski

Informacje szczegółowe dotyczące kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej www.rodzinni.edu.pl

Może być rysunkiem przedstawiającym kukang i tekst

image007

 

W ofercie szkoleń Ośrodka Kształcenia NIL znajdują się szkolenia kierowane stricte do lekarzy dentystów, np.:

 • Ochrona Radiologiczna Pacjenta – zakres LST

Szkolenie organizowane są w formie hybrydowej, przeznaczone są dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących wykonywanie takich procedur (LST).

 • Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony
  radiologicznej pacjenta (Dz. U. poz. 390).
 • Certyfikat ważny jest 5 lat od daty wydania.

Ramowy program zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. poz. 390).

 

 • Obrazowanie 2D dla stomatologów

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

 

 • Wprowadzenie do pracy z tomografią stożkową dla stomatologów

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

 

 • Inspektor Ochrony Radiologicznej – typu S – planowany na koniec roku 2024

Szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, przeznaczone dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowski w celach medycznych.

Uprawnienia typu S - dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Dodatkowo poza możliwością uzyskania uprawnień IOR, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Programy szkoleń poniżej:

Program CBCT

Obrazowanie 2D

Program ORP

Program IOR

Wielkopolska Izba Lekarska oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu pragnie zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Praw Lekarza, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://wil.org.pl/event/konferencja-praw-lekarza/

Konf

 

 

Konf2

W dniu 9.11.2023r., portal medyczny eskulap.com zaprasza do udziału w webinarze

"𝐔𝐫𝐨𝐨𝐧𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 - 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐰 𝐥𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐦 𝐩𝐚𝐜𝐣𝐞𝐧𝐭𝐨́𝐰"

podczas którego zaproszony przez nas ekspert, Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, przedstawi najważniejsze zagadnienia urologiczne, omówi najczęstsze dylematy w leczeniu pacjentów oraz przybliży znaczenie wytycznych najważniejszych towarzystw naukowych w Polsce w dziedzinie urologii i onkologii.

W szczególności, podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

- Historia urologii,

- Epidemiologia nowotworów układu moczowo-płciowego,

- Współczesne leczenie chirurgiczne chorych na raka wywodzącego się z układu moczowego u obu płci i z układu moczowo/płciowego u mężczyzn,

- Mentoring w urologii,

- Znaczenie wytycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) i Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) we współczesnej praktyce klinicznej w urologii,

- Festiwal KultUro i jego rola w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu chorób układu moczowego.

Wydarzenie z pewnością będzie pomocne w codziennej praktyce klinicznej i zabiegowej oraz przyczyni się do działań podnoszących standardy postępowania i leczenia pacjentów uroonkologicznych.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Spotkanie dedykowane jest lekarzom wszystkich specjalizacji, a w szczególności: urologom, onkologom i lekarzom rodzinnym.

WEB.8 INFO 1200x800 FB

Portal Eskulap.com zaprasza na webinar.

„Kardiodiabetologia - najważniejsze wytyczne 2023 roku” Data wydarzenia: 27.10.2023r., godzina 18:00

Prelegentem będzie Prof. dr n. med. Artur Mamcarz, kardiolog, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawi najważniejsze wytyczne kardiodiabetologiczne zaprezentowane podczas tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia, pomocne w codziennej praktyce klinicznej:

    - Karta SCORE–DIABETES – czy potrzebna jest u chorych z cukrzycą?

    - Definicja kardiodiabetologii – czy wymaga nowej specjalizacji medycznej?

    - Kardio, nefro czy glukocentrycznie?

    - Odrębności terapeutyczne w leczeniu dyslipidemii,

    - Otyłość jako kluczowy czynnik ryzyka w kardiodiabetologii,

    - Nadciśnienie tętnicze – czy leczymy inaczej w tej grupie i co koniecznie należy wiedzieć,

    - Niewydolność serca – rzeczywisty postęp w terapii.

Spotkanie dedykowane jest lekarzom wszystkich specjalizacji, a w szczególności kardiologom, kardiochirurgom, diabetologom i lekarzom rodzinnym.

Udziału w webinarze jest bezpłatny

Rejestracja na stronie wydarzenia: https://webinar7.esculap.com/register?utm_source=Gorzow_izba_lek&utm_medium=banner&utm_campaign=webinar7&utm_id=banner

kardiodiabetologia

SIGVARIS FB WIEZO GORZOW 03

Zaproszenie do udziału

w Ogólnopolskim Kongresie Historii Medycyny w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024)

Wrocław, 22–24 maja 2024

Miejsce obrad: Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1) i Sala Konferencyjna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (al. Matejki 6)

 

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych
 • Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
 • Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych oraz Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Komisja Historyczna Wojskowej Izby Lekarskiej
  • Krajowa Izba Fizjoterapii

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zgłaszania referatów na „Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024)”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22–24 maja 2024 roku. Liczymy na zainteresowanie badaczy dziejów medycyny i znawców dorobku artystycznego przedstawicielek i przedstawicieli zawodów medycznych z całego kraju. Do udziału w Kongresie zapraszamy więc historyków, którzy zechcą przedstawić wyniki swoich badań dotyczących dziejów medycyny polskiej i wkładu jej wybitnych reprezentantów w rozwój medycyny światowej. Przedmiotem badań mogą być materiały archiwalne, zapiski autobiograficzne, listy i inne dokumenty osobiste, które pozwolą zrekonstruować drogę zawodową i osiągnięcia naukowe lekarek i lekarzy działających w różnych okresach historycznych na obszarze Rzeczypospolitej. Do współpracy przy realizacji tego szeroko zakrojonego projektu zapraszamy nie tylko badaczy eksplorujących dzieje poszczególnych gałęzi medycyny, lecz także literaturoznawców, filmoznawców i historyków sztuki, którzy zechcieliby przybliżyć obrazy lekarek i lekarzy polskich oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w literaturze faktu, filmie i innych tekstach kultury. Przedmiotem ich zainteresowania mogłaby być też twórczość literacka i artystyczna lekarek i lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, która cieszy się w naszym kraju powszechnym uznaniem.

Chcielibyśmy wydać recenzowany tom przedkongresowy i wręczyć egzemplarze autorskie podczas obrad. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 15 marca 2024 r. Podczas Kongresu jego uczestnicy wygłoszą skrócone wersje swoich rozdziałów zamieszczonych w monografii zbiorowej. Referenci, którzy zechcą zamieścić w niej swoje teksty, proszeni są o partycypowanie w kosztach jej wydania (600 PLN). Książka ukaże się w jednym z wydawnictw z listy ministerialnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Proponowane sekcje i ich kierownicy

Lekarska I – Wojciech Ślusarczyk

Lekarska II – Ryszard W. Gryglewski

Stomatologiczna – Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

Farmaceutyczna – Anita Magowska

Medycyna wojskowa – Krzysztof Kopociński i Zbigniew Kopociński

Przyrodolecznictwo, uzdrowiska – Bożena Płonka-Syroka

Higiena – Walentyna Korpalska

Eugenika – Krzysztof Prętki

Medycyna wielokulturowa – Ewa Baum

Fizjoterapia i rehabilitacja – Mariusz Migała

Czasopisma i stowarzyszenia medyczne – Bożena Urbanek

Polscy historycy medycyny – Dariusz Lewera

Medycyna a literatura, film i sztuki piękne – Edward Białek i Mirosława Czarnecka

Komitet naukowy

Dr hab., prof. UMK Wojciech Ślusarczyk – przewodniczący; prof. dr hab. Ewa Baum; dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska; prof. dr hab. Mirosława Czarnecka; prof. dr hab. Andrzej Gładysz; prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski; dr n. med. Krzysztof Kopociński; dr n. med. Zbigniew Kopociński; dr hab. Walentyna Korpalska; prof. dr hab. Anita Magowska; dr hab., prof. PO Mariusz Migała; dr hab. Katarzyna Nowakowska; prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka; prof. dr hab. Bożena Urbanek; dr hab., prof. NWSM Andrzej Wojnar

Komitet organizacyjny

Dariusz Lewera – przewodniczący; Joanna Małgorzata Banachowicz; Edward Białek; Jacek Bondyra; Radość Gansiniec; Maria Danuta Jarosz; Maja Matthews-Kozanecka; Magdalena Mazurak; Małgorzata Niemiec; Marek Nikiel; Natalia Południak; Krzysztof Prętki; Justyna Radłowska; Barbara Wasiewicz; Krzysztof Wronecki

Kontakt:

Edward Białek (tel. 536555350; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dariusz Lewera (tel. 791663339; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Formularz zgłoszenia

Wytyczne dla autorów

Miejsce:         on-line platforma ClickMeeting

Termin:            2023-10-14(sobota)

Godziny:          10.00 - 13.00

Punkty edukacyjne za udział:      3                                                                                                    

Szkolenie bezpłatne

Opis:

Program:
10.00-11.00   "Współczesne techniki zabiegowe w periodontologii - sterowana regeneracja tkanek…?" - 

                       dr hab. n.med. Maciej Czerniuk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, WUM

11.00-12.00   "Przygotowanie pacjenta do leczenia stomatologicznego w stanach zagrożenia         infekcyjnego" - 

                       dr n med. Paula Piekoszewska, Zakład Stomatologii Dziecięcej, WUM

12.00-13.00   "Aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia próchnicy ubytkowej"-

                        prof. dr hab. n.med. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny w linku:

 https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=544

                                                    ZAPRASZAMY

KONTAKT:
Jolanta Wielgoś

Biuro Komisji ds. Lekarzy Dentystów 

ORL w Warszawie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 602-799-244

Szanowni Państwo!

Pragnę zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Szpitalnictwa i Praw Lekarza. Wydarzenie organizowane pod egidą Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej, a także EDU WIL – szkoleniowej marki Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, odbędzie się w dniach 20 - 21 września 2023 r. w formie hybrydowej: w Centrum Konferencyjnym EDU WIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu oraz online. Formuła konferencji łączyć będzie dwa wydarzenia traktujące o problemach polskich szpitali. Pierwszego dnia przeprowadzona zostanie II Ogólnopolska Konferencja Szpitalnictwa i Praw Lekarza kierowana do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Dzień drugi natomiast jest dedykowany dyrektorom ds. medycznych.

Zapraszam do udziału szczególnie w pierwszym dniu konferencji, gdzie omówimy m.in. wyniki badania ankietowego „Diagnoza Szpitalna 2023” realizowanego przy współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W załączeniu przesyłam program wydarzenia.

W przypadku zainteresowania proszę o przesłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - ze wskazaniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub online).

lek. Marcin Karolewski

Wiceprezes ORL WIL

Przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa NRL

Screenshot konf

Druga edycja warsztatów edukacyjnych „Leczenie przewlekłej choroby żylnej może rozpocząć się w POZ. Od czego zacząć?”

Zapraszamy na drugą edycję warsztatów edukacyjnych „Leczenie przewlekłej choroby żylnej może rozpocząć się w POZ. Od czego zacząć?” Pierwsza edycja miała miejsce w czerwcu b.r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem lekarzy POZ oraz medycyny rodzinnej. Raport podsumowujący warsztaty spotkał się z aprobatą jednostki akredytującej wydarzenie, zaś każdy z uczestników wyraził chęć wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach stacjonarnych dotyczących PChŻ.

Serwis www.flevahub-warsztaty.pl przedstawia ideę spotkań i umożliwia rejestrację na warsztaty w poszczególnych miastach.  

Organizowane wydarzenie jest bezpłatne, a dzięki akredytacji Naczelnej Izby Lekarskiej premiowane jest 3 punktami edukacyjnymi (nr akredytacji 279/KKM/23/P-IX). Podczas każdego ze spotkań, organizowanych w różnych miastach w Polsce, organizator omawia diagnostykę przewlekłej choroby żylnej oraz możliwe wyzwania terapii PChŻ kończyn dolnych w gabinecie lekarza POZ. Opowiada na pytania jak wspomóc leczenie pacjenta oraz w jaki sposób osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne. Poruszane w trakcie spotkań zagadnienia poparte są praktycznymi przykładami pacjentów oraz prezentacją produktów uciskowych.

Jeden z warsztatów odbywać się będzie w Gorzowie Wlkp. 13 października.

Serdecznie zapraszamy.

logo fleva hub CMYK biale

19 maja 2023r., godz. 11:00-14:00, Sala Biała, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Onkologii, zapraszam Państwa na otwartą konferencję, zorganizowaną wspólnie z Prezydentem Miasta Poznania – Panem Jackiem Jaśkowiakiem, na temat znaczenia wirusa brodawczaka ludzkiego w rozwoju nowotworów głowy i szyi. Gościem specjalnym będzie światowej sławy ekspert w dziedzinie nowotworów głowy i szyi oraz wirusów onkogennych, jakim jest wirus brodawczaka ludzkiego, prof. Hisham Mehanna – Dyrektor Head and Neck Surgery, The Institute for Global Innovation & the Institute for Advanced Studies University of Birmingham. Poprosiliśmy o prezentację naszych ekspertów, którzy w sposób bardzo czytelny przedstawią różne aspekty związane z diagnostyką, leczeniem i rokowaniem chorych na nowotwory głowy i szyi. Poruszymy też niezwykle ważny problem szczepień populacyjnych – dziewczynek i chłopców, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w naszym kraju. Charakter naszego spotkania ma otwartą formułę, a informacje płynące z wykładów będą zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Obecność Państwa na naszym spotkaniu będzie dla nas wyróżnieniem. Sądzę, że spełnimy Państwa oczekiwania.

Wstęp wolny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam serdecznie,

prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Wsłuchując się w potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów zaplanowaliśmy 8 szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w centrum szkoleniowo-konferencyjnym oraz 60 szkoleń online.
Szkolenia są bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju.
Rejestracja została już uruchomiona, harmonogram obejmuje wydarzenia od maja do sierpnia 2023 r.
Wszystkie nasze wydarzenia edukacyjne są akredytowane, uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi.


Rejestracja prowadzona jest przez internet.
Link do zapisów -> https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia


Tematy realizowane w Ośrodku Kształcenia NIL dotyczą zagadnień m.in.: prawnych, zarządzania, kompetencji miękkich oraz zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu i wiedzą medyczną z obszaru poszczególnych specjalizacji.
Lista szkoleń nadal nie jest zamknięta, zachęcamy do zapoznawania się z aktualną listą szkoleń, która na bieżąco będzie uzupełniana o nowe pozycje.
Przygotowaliśmy m.in. kilka ciekawych cykli szkoleń:
• Jak pracować w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – seria szkoleń poruszająca m. in. skierowania, refundacje, diagnostykę, szczepienia, bilanse, najczęstsze porady.
• Prawne aspekty tworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego - seria 5 webinarów przeznaczona dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy rozważają założenie własnego podmiotu leczniczego, jak również dla tych, którzy już prowadzą własne placówki medyczne.
• Media społecznościowe w pracy lekarza - wyjątkowy cykl 6 spotkań, podczas których zaadresowane zostaną najczęściej zgłaszane problemy dotyczące budowania marki osobistej i płatnej promocji w sieci.
Dodatkowo nowością są szkolenia w ramach NIL IN - Sieci Lekarzy Innowatorów, przygotowane przez przedstawicieli grup roboczych: AI w ochronie zdrowia, Innowacje w opiece ambulatoryjnej, Technologie medyczne MedLoop, Dane medyczne - odpowiedzialne wykorzystywanie danych na rzecz rozwoju innowacji.
W lipcu zaplanowaliśmy letnie warsztaty z psychologiem. Wyjątkowe, pogłębione, trzydniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mogli w bezpiecznych warunkach wymienić się doświadczeniami oraz zapoznać z serią sposobów na radzenie sobie ze stresem i budowanie swojej odporności psychicznej.
Kontynuujemy zapisy na szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
Nasze grono wykładowców to ludzie, którzy posiadają bardzo dużą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Prowadzone przez nich szkolenia to nie tylko wykłady, ale także przykłady z codziennych
zawodowych doświadczeń oraz odpowiedzi na zadawane pytania.
Wszystkie nowości dotyczące pracy Ośrodka Kształcenia mogą Państwo śledzić na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ODZLiLD

szkolenia letnie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na VII edycję „Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci", organizowanym w dniach:

21-23.04.2023

Kurs odbywa się w ramach realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu projektu POWER pt. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". Kurs jest finansowany w ramach projektu POWER i jest dla uczestników projektu bezpłatny.

Bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółami dostępnymi na stronie internetowej pod adresem:

http://csm.umw.edu.pl/2023/03/23/intensywny-praktyczny-kurs-chirurgii-endoskopowej-u-dzieci-vii-3/?fbclid=IwAR1oG9Fp3yGZAjAF7kOVsg1X9rQD_VcNkOGGRK7wcDynI6eXDHf8sGmZkMs

Rekrutacja trwa do 17.04.2023

intens kurs chirurg

Firma MIP Pharma Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt:

Rak pęcherza moczowego – co powinniśmy wiedzieć?”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Kajetan Juszczak, FEBU, prof. UMK

(Oddział Urologii Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.)

 1. Webinar odbędzie się 15.04.2023 w godzinach: 9.00-12.30
 2. Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.
 3. Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom medycyny uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów)

Treść wykładu:

Rak pęcherza moczowego należy do częściej występujących nowotworów u starszych osób – jest czwarty pod tym względem wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Nowotwory pęcherza moczowego rozpoznawane są głównie u mężczyzn po 45. roku życia (98% przypadków).
W momencie rozpoznania u około 75-85% procent chorych nowotwór ograniczony jest do pęcherza moczowego. U pozostałych 15-25% choroba jest stwierdzana w stadium z przerzutami odległymi. Głównym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka pęcherza moczowego jest leczenie operacyjne. Sposób postępowania uzależniony jest w istotny sposób od stopnia zaawansowania klinicznego i histopatologicznego. Dlatego też kluczowe jest wczesne rozpoznanie raka pęcherza moczowego.
Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z problematyką raka pęcherza moczowego, w tym omówienie czynników ryzyka tego nowotworu, objawów klinicznych, typów morfologicznych, stadiów zaawansowania klinicznego, diagnostyki, leczenia, postępowania u pacjentów po i w trakcie leczenia.

Plan wykładu:

 1. Wprowadzenie
  2. Etiopatogeneza
  3. Rozpoznanie
  4. Leczenie (w tym omówienie sposobów odprowadzenia moczu)
  5. Rokowanie

Przesyłam link do spotkania https://www.mip-konferencje.pl/index.php/events/rak-pecherza-moczowego/

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Kurs organizowany przez CMKP dla lekarzy mających specjalizację:

I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;

I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Część stacjonarna odbędzie się w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie (Centrum Symulacji Medycznych, Lublin ul. Projektowa 4).

Cena: 1500 zł

 • Liczba miejsc ograniczona!

Termin:

cz.1   06.03.2023 - 19.03.2023     : cz. e-learningowa (12 godzin wykładów do samodzielnego zapoznania się)

cz.2   27.03.2023 - 03.04.2023     : cz. streamingowa

cz.3   18.04.2023 - 21.04.2023     : cz. stacjonarna (Lublin)

 

Zapisy dostępne pod linkiem

https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2023&nr=13-713/0-00-001-2023&hide=0&year=2023&nr=13-713/0-00-001-2023

Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertą szkoleń na sesję zimowo-wiosenną 2023r. Tematy dotyczą zagadnień m.in.: prawnych, zarządzania, kompetencji miękkich oraz zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu i wiedzą medyczną z obszaru poszczególnych specjalizacji.

Szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia NIL są bezpłatne i skierowane do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach opłacanych składek członkowskich do izb lekarskich.

Wszystkie nasze wydarzenia edukacyjne są akredytowane, uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi .

Rejestracja prowadzona jest przez internet: NIL - Kursy i szkolenia

Pod powyższym linkiem znajduje się zestawienie wydarzeń wraz ze wskazanymi nazwiskami prowadzących, terminem i agendą szkolenia. Samorząd lekarski nie zamyka listy, będzie ona aktualizowana. Założeniem działalności Ośrodka Kształcenia NIL jest otwartość, reagowanie na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów oraz odpowiadanie na pojawiające się problemy i odnoszenie się do aktualnych, kluczowych dla środowiska lekarskiego tematów.

NIUL szkolenia

XVIII Podkarpacka i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Lekarzy Dentystów, która odbędzie się  w dniach 17-18.02.2023 r. w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie.
Zgłoszeń dokonywać można za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://ks.rzeszow.pl/ lub poprzez przesłanie wypełnionej karty wraz z  kopią dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 22.01.2023 r. (niedziela) na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W załączeniu karta uczestnictwa oraz program.

Prosimy o dokonywanie wpłat po 1 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu oraz na stronie
internetowej konferencji: https://ks.rzeszow.pl/

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2023 Roku !

Program (PDF)

Karta uczestnika (PDF)

W dniach 21-22 stycznia 2023 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej ul. Warszawska 14A/15 w Gorzowie Wlkp. organizowany będzie kurs ratownictwa medycznego dla lekarzy stomatologów. Zapisy do dnia 30 grudnia 2022 roku
pod numerem telefonu 95 722 54 95, ilość miejsc ograniczona.
Koszt szkolenia 550 złotych

Dane do przelewu:
Medyczne Centrum Szkoleniowe
ul. Na Skarpie 35
66-400 Gorzów Wlkp.
PKO BP 51 1020 1967 0000 8802 0061 0253

Harmonogram zajęć w załączniku.

Naczelna Izba Lekarska zaprasza 3 grudnia na szkolenie z prawa pracy dla lekarzy z niepełnosprawnościami.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z problematyką związaną z podjęciem pracy przez lekarzy z niepełnosprawnościami. Spotkanie otworzy pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami lek. Oleg Nowak.
W programie:
▫️ wynagrodzenie za pracę,
▫️ normy i rozkład czasu pracy,
▫️ praca nadliczbowa i nocą,
▫️ uprawnienia do przerwy,
▫️ dodatkowy wypoczynek,
▫️ uprawnienia urlopowe,
▫️ ważne przepisy,
▫️ płatne zwolnienie,
▫️ przystosowanie stanowiska do pracy.
 3 grudnia w godz. 10.00-13.00.

Rejestracja na szkolenie:

Szanowni Państwo,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zaprasza na:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

-płatny kurs doskonalący przeznaczony dla lekarzy posiadających
specjalizację:
I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej,
I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Część stacjonarna odbędzie się w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie (Centrum Symulacji Medycznych, Lublin  ul. Projektowa 4).

Cena: 1400 zł

Liczba miejsc ograniczona!

Termin: 07.11-05.12.2022


Zapisy dostępne pod linkiem[cid:image006.png@01D8D<wbr< a="">>736.0D3A4CC0]
https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022&hide=0&year=2022&nr=01-713/0-00-030-2022

cz. stacjonarna  07.11.2022 - 10.11.2022 (Centrum Symulacji Medycznych, Lublin ul. Projektowa 4)
cz. e-learningowa  14.11.2022 - 27.11.2022 (12h do samodzielnego zapoznania się, w dowolnych godzinach)
cz. streamingowa  28.11.2022 - 05.12.2022  (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym na platformie CMKP; planowane godziny zajęć: 08:30-16:00).

24 września 2022 roku organizujemy webinarium dla lekarzy medycyny, podczasktórego wykład wygłosi dr hab. n. med. Kajetan Juszczak.

http://www.mip-konferencje.pl/index.php/events/wybrane-problemy-urologiczne/

07.09.2022 plakat POZ

PROGRAM KONFERENCJA

Zapraszamy do zapoznania się z nową działalnością Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izy Lekarskiej -> SZKOLENIA NA ŻĄDANIE

 • w dowolnym miejscu w Polsce lub w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym NIL,
 • w umówionym indywidualnie terminie
 • szkolenia online lub szkolenia stacjonarne.

To niezwykle wygodna propozycja doskonalenia zawodowego, bez konieczności wyjazdów, kosztownych delegacji służbowych. To także możliwość dopasowania treści szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników, uwzględniając potencjał poszczególnych zaspołów. Tego typu szkolenia pozwalają na integrację zespołu, wypracowanie dobrych warunków współpracy, przepracowanie konkretnych problemów, przyswojenie konkretnej wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową ODZ NIL:

-->  OFERTA SZKOLEŃ

Proszę wybrać z pliku interesujący Państwa temat. Następnie proszę zgłosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konkretną grupę lekarzy, którzy chcą się szkolić z danego tematu. Wspólnie wraz z wykładowcą wybierzemy datę spotkania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 600 048 082

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

https://forms.gle/a93KFxCPYywv3bD56

Szanowni Państwo,

zapraszamy na:

Szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują w dniu 04.04.2022 r. (poniedziałek)  o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

Tematy szkolenia:

 1. 1.„Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia (prace na wysokości do i  powyżej 3 m, prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej           i inne)” – lekarz specjalista medycyny pracy Marcin Wornbard.
  1. 2.„Szczepienia ochronne w praktyce lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami” – lekarz specjalista medycyny pracy Małgorzata Werenc –Konieczna
  2. 3.„Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”  –  projekt rehabilitacyjny finansowany ze środków unijnych - koordynator medyczny projektu Mariusz Dziczkaniec.

za udział w posiedzeniu uzyskać można punkty edukacyjne zgodnie z §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy  i lekarzy dentystów ( Dz. U. 2022 poz. 464)

 

co nowego 1

 

co nowego 2

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia dotyczące organizacji imprez i zgromadzeń, które nie pozwalają na planowe stacjonarne przeprowadzanie naszych szkoleń dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia pracujących, przygotowaliśmy dla  Państwa formę szkolenia w postaci prezentacji umieszczonych na naszej stronie internetowej. 

Temat: ,,Choroby pośrednio związane z pracą na przykładzie wybranych chorób układu krążenia w aspekcie opieki profilaktycznej nad pracownikiem”

      

Prezentacja dostępna pod linkiem: http://www.womp.gorzow.pl/files/Choroby%20po%C5%9Brednio%20zwi%C4%85zane%20z%20prac%C4%85%20na%20przyk%C5%82adzie%20wybranych%20chor%C3%B3b%20uk%C5%82adu%20kr%C4%85%C5%BCenia%20w%20aspekcie%20opieki%20profilaktycznej%20nad%20pracownikiem.pdf

Strona www.womp.gorzow.pl zakładka szkolenia

Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnościami umieszczonymi na stronie PTMP

http://ptmp.org.pl/

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski na szkolenia online! W tym kwartale oferujemy Państwu nowe tematy szkoleniowe:

- z zagadnień prawnych,

- z kompetencji miękkich,

- z zarządzania w ochronie zdrowia,

a także kontynuujemy szkolenia, które cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem, aby każdy z Państwa miał szansę wziąć w nich udział.

Szkolenia są bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo punkty edukacyjne.

Zapewniamy Państwu dostęp do sprawdzonych narzędzi.

Zapewniamy pomoc techniczną.

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się

tu-> https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

link do postu na naszym fanpage'u:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303849794876556&set=a.188894756372061

Z poważaniem,

Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Naczelnej Izby Lekarskiej

kamsoft

Konferencja organizowana w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”, który stanowi największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych do udziału w tym wydarzeniu. Od samego początku aktywnie wspieramy inicjatywę tworzenia kodeksu RODO dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i chcemy dzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami, do czego jednymi z najlepszych okazji są spotkania organizowane przez Polską Federację Szpitali oraz kancelarię DZP. Jako krajowy lider usług diagnostyki laboratoryjnej wyrażamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w przygotowaniu kodeksu branżowego i uczestnictwo w konferencji przyniesie wymierne korzyści dla branży medycznej w Polsce – mówi Marta Rogalska-Kupiec, Wiceprezes Zarządu Spółki Diagnostyka.

rak prostaty

3 dni kongresu zostały podzielone na 8 tematycznych sesji:

Sesja I - Pulmonologia
Sesja II - Gastroenterologia cz. 1
Sesja III - Kardiologia
Sesja IV - Problemy lekarzy praktyków
Sesja V - Hipertensjologia
Sesja VI - Gastroenterologia cz. 2
Sesja VII - Endokrynologia i diabetologia
Sesja VIII - Reumatologia, hematologia, i nefrologia

W programie przewidziano między innymi poniższe wykłady:

- POChP u chorego z zespołem metabolicznym - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
- Leczenie żywieniowe pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
- Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST – co nowego? - prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
- Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
- Miejsce preparatów złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego - prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
- Encefalopatia wątrobowa i sarkopenia – istotne problemy u pacjentów z marskością wątroby - prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik
- Leczenie cukrzycy u chorych z niewydolnością serca - prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
- Jak leczyć chorych na nawracające ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego? - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
- Infekcje wirusowe przebiegające z obturacją dróg oddechowych - dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
- Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem kongresu - https://interna2021.virtualmedicalsummit.pl/


Czym jest Virtual Medical Summit?
Virtual Medical Summit to innowacyjny projekt edukacyjny on-line, który w pełni odpowiada na potrzeby edukacyjne lekarzy medycyny. Do udziału w wydarzeniach zapraszamy najlepszych specjalistów w kraju. W oparciu o najnowsze wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz doświadczenia z własnej praktyki klinicznej, zaproszeni wykładowcy przekazują aktualną wiedzę medyczną.

Platforma dedykowana do transmisji wydarzeń on-line pozwala na dostęp do najnowszej wiedzy medycznej w wygodnej formie, na każdym urządzeniu oraz z dowolnego miejsca na świecie. Każdy uczestnik spotkania ma możliwość wzięcia udziału w wykładach, zadania pytania prelegentom oraz skorzystania z materiałów edukacyjnych całkowicie bezpłatnie.

Wdrożenie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w praktyce

13 maja / godzina 18:00

27 maja / godzina 18:00

Zarejestruj się: www.osoz.pl/edm

baner 01 aut

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) pomiędzy placówkami to kolejny krok, po wprowadzeniu 
e-ZLA, e-Recepty i e-Skierowania, w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia. Możliwość udostępniania i wymiany EDM usprawni obieg dokumentacji medycznej między placówkami, która teraz podążać będzie za pacjentem.  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, podczas którego zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę na temat udostępniania i wymiany EDM w gabinetach lekarskich. 

Szkolenie skierowane jest do lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie oraz menadżerów placówek medycznych.

Szkolenie odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams w dniach 13 maja i 27 maja 2021 r. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępna na stronie: www.osoz.pl/edm

Ze szkolenia dowiesz się: 

 • jakie są podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z EDM;
 • na czym polega i jak działa wymiana EDM pomiędzy placówkami medycznymi;
 • dlaczego warto już dziś rozpocząć udostępnianie i wymianę EDM;
 • jakie są praktyczne kroki w przygotowaniu gabinetu do udostępniania i wymiany EDM;
 • jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup oprogramowania;
 • jakie są podstawowe różnice i korzyści ze stosowania oprogramowania do prowadzenia EDM działającego  w chmurze i lokalnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Koleżanki i Koledzy, Lekarze Dentyści,
Pani prof. Agnieszka Mielczarek(PTS o/Warszawa) oraz Pan dr Dariusz Paluszek ( Kds.LD), zapraszają na Ogólnopolskie Spotkania Stomatologiczne w dobie pandemii.
W tym miesiącu zachęcamy do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej - 15 maja 2021 r. on-line w czasie rzeczywistym, bezpłatna, 5 pkt. edukacyjnych

Program debaty (PDF)

stomatologia trendy