Szanowni Państwo,

zapraszamy na:

Szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują w dniu 04.04.2022 r. (poniedziałek)  o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

Tematy szkolenia:

  1. 1.„Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia (prace na wysokości do i  powyżej 3 m, prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej           i inne)” – lekarz specjalista medycyny pracy Marcin Wornbard.
    1. 2.„Szczepienia ochronne w praktyce lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami” – lekarz specjalista medycyny pracy Małgorzata Werenc –Konieczna
    2. 3.„Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan”  –  projekt rehabilitacyjny finansowany ze środków unijnych - koordynator medyczny projektu Mariusz Dziczkaniec.

za udział w posiedzeniu uzyskać można punkty edukacyjne zgodnie z §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy  i lekarzy dentystów ( Dz. U. 2022 poz. 464)