Koleżanki, Koledzy

Fundacja Lekarze Lekarzom przy NIL przekazała OIL w Gorzowie Wlkp. środki ochrony osobistej przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów. Z założenia środki te mają być dystrybuowane do czynnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z wolą głównego darczyńcy - Kulczyk Fundation Zarząd Fundacji Lekarze Lekarzom zobowiązał OIL do rozdystrybuowania w/w środków nieodpłatnie do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zadeklarowali chęć otrzymania takiego wsparcia. Ze względu na ograniczenia wynikające z odpowiedzialności karno-skarbowej, z którymi strumień dystrybucji środków ochrony powinien być skierowany w pierwszej kolejności do lekarzy zatrudnionych w szpitalach, a kolejne partie powinny być rozdzielone dla lekarzy i lekarzy dentystów mających otwarte gabinety i przyjmujących pacjentów.
Środki te powinny trafić wyłącznie do lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze, którzy otrzymają środki pochodzące z Fundacji, ze względu na przepisy bezwzględnie muszą podpisać oświadczenie o odbiorze przygotowanych materiałów ochrony osobistej - stanowi ono załącznik do niniejszego pisma.

Podział  środków ochrony osobistej został dokonany przez Fundację Lekarze Lekarzom  na poszczególne izby lekarskie zgodnie z liczbą lekarzy i lekarzy dentystów czynnie wykonujących zawód.
Prezydium OIL w Gorzowie Wlkp. postanowiło podzielić otrzymane dary w sposób możliwie sprawiedliwy, tak aby każdy lekarz i lekarz dentysta, który zadeklaruje chęć otrzymania takiego wsparcia mógł z niego skorzystać. Podzielimy to co otrzymaliśmy.

Będzie to tzw. ,,podstawowy pakiet bezpieczeństwa,, składający się z: 10 maseczek chirurgicznych, 10 maseczek FFP2N95, 1 kombinezonu, 1przyłbicy, 1 gogli.

Niestety nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań Nie jest łatwo podzielić środki ochrony osobistej otrzymane w określonej ilości. Jesteśmy mimo to wdzięczni ofiarodawcom i cieszymy się z tego wsparcia. Wiemy, że potrzeby są ogromne, a pozyskane środki niewystarczające. Dlatego zwróciłam się do różnych instytucji o pozyskanie kolejnego wsparcia. Jeżeli je otrzymamy to powiadomimy o tym i przekażemy lekarzom i lekarzom dentystom.
 Szanowni Państwo po odbiór ,,pakietów,, mogą zgłaszać się tylko członkowie OIL w Gorzowie Wlkp., którzy mają uregulowane składki członkowskie. Dystrybucję zaczniemy od 04 maja 2020r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., ul Warszawska 14A/15 w godzinach od 10-16 od poniedziałku do piątku.

Przy odbiorze proszę zachować zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego zwłaszcza w sytuacji zgromadzenia większej liczby osób.
Przypominam, że w związku z koniecznością rozliczenia się ORL z FLL z otrzymanych darów(przepisy celno-podatkowe) lekarze, którzy otrzymają w/w środki bezwzględnie muszą podpisać oświadczenie wg załączonego wzoru.

Prosimy o jego wypełnienie, podpisanie i przystawienie pieczątki lekarskiej. Odebrać można też przez pełnomocnika w osobie Koleżanki lub Kolegi lekarza czy lekarza dentysty, który wybierze się osobiście do izby(szczególnie z terenu),ale musi mieć wypełnione przez Państwa, podpisane, opieczętowane oświadczenie.

Pakiety będziemy wydawali do wyczerpania zapasów otrzymanych z Fundacji Lekarze Lekarzom.
Koleżanki, Koledzy pragnę w imieniu swoim i ORL podziękować Wam wszystkim za ciężką, stresującą i bardzo odpowiedzialną pracę w tym trudnym okresie pandemii.

Mam nadzieję, że zostanie ona odpowiednio doceniona.
W imieniu ORL życzę wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom oraz ich rodzinom dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. Musi nam się udać pokonać wirusa i odnaleźć w nowej rzeczywistości po opanowaniu pandemii.
 
 
                            Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                       Ewa Joniec    
                            Prezes ORL w Gorzowie Wlkp.     

Pobierz dokument oświadczenie_obdarowanego.docx