Koleżanki, Koledzy!
Zgodnie z wcześniejszą informacją odnośnie otrzymanych  z Ministerstwa Zdrowia szczepionek p/grypie informujemy, że:
LEKARZE, LEKARZE DENTYŚCI CHĘTNI DO ZASZCZEPIENIA PROSZENI SĄ O TELEFONICZNE BĄDŹ E-MAILOWE POINFORMOWANIE IZBY LEKARSKIEJ W CELU WPISANIA ICH NA LISTĘ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ ZASZCZEPIONE

-miejscem wybranym do szczepienia lub dystrybucji szczepionek została Przychodnia Fundacji  ,,Nasze Zdrowie'' w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka  23 E
(zgodnie z wymogami MZ musiała to być  placówka spełniająca odpowiednie wymogi do w/w procedury).

-do szczepienia można się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 – 18:00
 

Miejsce realizacji: Gabinet Zabiegowy nr 39 na parterze w bloku C budynku.
 Organizacja wejścia na teren przychodni Fundacji Nasze Zdrowie:
- w godzinach 8:00 – 14:00 wejście od strony Pogotowia Ratunkowego,
- w godzinach 14:00 – 18:00 przez Wejście Główne.
 w dniu zgłoszenia się do w/w przychodni należy wypełnić przynieść wypełnioną ankietę epidemiologiczną oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań do szczepienia  (druki w załączeniu).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny -  Izba Lekarska 957225495  lub   601 584 133 (Ewa Joniec).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z wcześniejszą informacją odnośnie otrzymanych  z Ministerstwa Zdrowia szczepionek p/grypie informujemy, że:

-miejscem wybranym do szczepienia lub dystrybucji szczepionek została Przychodnia Fundacji ,,Nasze Zdrowie'' w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka  23 E

(zgodnie z wymogami MZ musiała to być  placówka spełniająca odpowiednie wymogi do w/w procedury).

-do szczepienia można się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00

 Miejsce realizacji: Gabinet Zabiegowy nr 39 na parterze w bloku C budynku.

 Organizacja wejścia na teren przychodni Fundacji Nasze Zdrowie:

- w godzinach 8:00 – 14:00 wejście od strony Pogotowia Ratunkowego,

- w godzinach 14:00 – 18:00 przez Wejście Główne.

w dniu zgłoszenia się do w/w przychodni należy wypełnić przynieść wypełnioną ankietę epidemiologiczną oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań do szczepienia  (druki w załączeniu).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny- 

Izba Lekarska 957225495  lub   601 584 133 (Ewa Joniec).