W związku z organizacją szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia przekazuję w załączeniu dane kontaktowe do  tzw. szpitali węzłowych, do których pozostałe podmioty lecznicze przekazują wykazy pracowników do szczepień. Ponadto załączam instrukcję dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia oraz plik – formularz zgłoszeniowy.

Z poważaniem

Ewa Skrbeńska

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Lubuski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia (DOCX)

Szpitale węzłowe (XLSX)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOCX)

Formularz szczepienia (ZIP)