Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Po interwencji Prezesa NRL kol. Andrzeja Matyi w Ministerstwie Zdrowia, pojawiła się możliwość pozyskania szczepionek przeciwko grypie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Dotyczy to głównie lekarzy, niemających kontraktu z NFZ lub pracujących w podmiotach mających umowę z NFZ, którzy jednak przez te podmioty nie zostali zgłoszeni do zaszczepienia. Dlatego też zwracam się z prośbą o bardzo pilną informację (najdalej do środy  07.10.2020) o osobach chętnych do zaszczepienia, by przekazać do Naczelnej Izby Lekarskiej zapotrzebowanie na szczepionki. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia list imiennych.
Ewa Joniec