Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim pragnie poinformować, iż od 1.04.2023 r. w trosce o swoich członków, uruchamia, w ramach składki członkowskiej, bezpłatną pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, emerytów i rencistów oraz lekarzy, którzy otrzymają Prawo Wykonywania Zawodu i dołączą do Izby w okresie od 1.04.2023 r do 31.03.2024 r.

Ulotka (PDF)

inter ulotka