KOLEŻANKI , KOLEDZY
W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim informujemy, że ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID – 19 zostaliśmy jako samorząd lekarski zobowiązani do przekazania do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia  wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii – art. 47 ust. 1 a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W związku z powyższym, jeżeli Pani / Pan spełnia którykolwiek z warunków zwolnienia od pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym mowa w art. 47 ust. 3 ww. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prosimy o przekazanie do Izby Lekarskiej oświadczenia. W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia.  
Przekazanie do nas oświadczenia jest całkowicie dobrowolne – jednak jego nie przekazanie może spowodować, że zostanie Pani / Pan umieszczony w wykazie osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Oświadczenie może być przekazane na piśmie lub przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeśli dysponuje Pani / Pan kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie może być przesłane w wiadomości email opatrzonej takim podpisem.
Przekazane dane nie będą weryfikowane, a  samorząd lekarski będzie działał w zaufaniu do przekazanych przez Panią/Pana informacji.
Z uwagi na terminy narzucone ustawą, jeżeli Pani/Pan spełnia którykolwiek z warunków zwolnienia od pracy przy zwalczaniu epidemii, prosimy o niezwłoczne  złożenie oświadczenia.

PREZES OIL W GORZOWIE WLKP.  EWA  JONIEC
      

Oświadczenie lekarz do skierowania