„Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi dr. Mariusza Króla, czynnie działającego w samorządzie lekarskim
pełniącego funkcję Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej II kadencji oraz
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego obecnej, VIII kadencji,
wspaniałego, serdecznego i pełnego dobroci Człowieka.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia
składają koleżanki i koledzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.”