"Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim"

Dzięki wsparciu funduszy europejskich Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje badania przesiewowe raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.
W ramach programu odbywa się: wizyta kwalifikacyjna do badania, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) płuc oraz wizyta wynikowa wraz z poradnictwem antynikotynowym po badaniu NDTK. W zależności od zmian wykrytych w pierwszym badaniu, będzie ono powtarzane po 3, 6 lub 12 miesiącach.
Badania w ramach programu realizowane są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.
Zasady kwalifikacji do programu:

 •     Udział w programie badań przesiewowych NIE wymaga skierowania i jest bezpłatny.
 •     Do udziału w badaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się osoby, spełniające poniższe kryteria udziału:

a)    Osoby w wieku 55-74, które:

 • paliły lub nadal palą nałogowo – powyżej 20 paczkolat
 • ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
 • pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub Lubuskiego

b)    Osoby w wieku 50-54, które:

 • oprócz kryteriów wskazanych w pkt a), mają stwierdzony jeden z dodatkowych czynników ryzyka:
  -    ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
  -    indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego
  -    rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
  -    historia chorób płuc: przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Do badań nie zostaną włączone osoby, u których występują objawy raka płuc.

Rejestracja  telefoniczna Pacjentów czynna pon.-pt. w godzinach 10:00-14:00 pod nr tel.: 690 396 928. Miejsce realizacji badań i wizyt: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne.
Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Dowiedz się więcej:
https://www.skpp.edu.pl/program_wczesnego_wykrywania_raka_pluc_i_poprawy_swiadomosci_na_temat_nowotworow_pluc_w_makroregionie_zachodnim.html

logotypu unia