W związku z pytaniami:
•    napływającymi do NIL, jak też
•    zgłoszonymi podczas Webinarium "Przeprawa przez EDM", zorganizowanego przez Komisję Stomatologiczną NRL w dniu 6 lipca br.
opracowane zostało zestawienie pytań i odpowiedzi. Zamieszczamy je w zupełenie przeredagowanym  w tym celu Kompendium EDM.    
https://nil.org.pl/kompendium-edm
Pozdrawiam
Andrzej Cisło