Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 18.09.2021 na środowisku produkcyjnym reguła walidacyjna REG.WER.3863 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb zostanie przełączona z trybu ostrzeżenia na błąd.

Reguła dotyczy dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Reguła ta sprawdza zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz z płeć z danymi pochodzącymi z rejestru PESEL.

Wskazówki, które pozwolą uniknąć zwracania błędu w/w reguły.

  1. Imię i nazwisko nie mogą zawierać błędów (literówek) - muszą być zapisane tak jak w rej. PESEL (na dowodzie osobistym);
  2. Imię i nazwisko w dokumencie nie mogą być zamieniane miejscami;
  3. Jeżeli w imieniu lub nazwisku występują polskie znaki narodowe (ąęćśńłóżź) muszą być użyte - o ile tak samo zapisano je w rej. PESEL;
  4. Imię i nazwisko nie mogą zawierać dodatkowych znaków;
  5. Nie można używać drugiego imienia zamiennie z pierwszym imieniem;
  6. Nie można zamiennie stosować pierwszego i drugiego imienia;
  7. Można podać dwa imiona w właściwej kolejności (najlepiej w odrębnych do tego przeznaczonych polach danych);
  8. Podanie jednego imienia jest wystarczające;
  9. Dopuszczalne jest użycie podstawowych odpowiedników obcych znaków narodowych (np. zamiast Ú zaakceptowane będzie również podanie U, zamiast Č można podać C, itd).

Komunikat dot. także reguły dedykowanej dokumentom korekty realizacji recepty, tj. REG.WER.3888 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb - tylko korekta.

Do czasu uruchomienia reguły w trybie błąd, należy obserwować ostrzeżenia tej reguły, wyjaśniania i eliminowania błędów, które na środowisku produkcyjnym cały czas są jeszcze zwracane w trybie ostrzeżenia.

Należy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

Sprawdzenia danych pacjenta na podstawie nr PESEL pracownik medyczny może dokonać po zalogowaniu się w aplikacji https://www.gabinet.gov.pl w sekcji „Dane pacjenta”.

Źródło:https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-konf-reguly-walidacja-zgod-danych-uslugobiorcy-o-wskazanym-nr-pesel-z-danymi-w-cwub