W dniu 8 października 2021 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzowie Wlkp. zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.

Do każdego wyborcy wysłany zostanie na adres korespondencyjny list zawierający:

  • instrukcję dotyczącą głosowania korespondencyjnego,
  • kartę do głosowania,
  • dwie koperty do przesłania głosu drogą korespondencyjną (nieoznakowaną – wewnętrzną oraz zewnętrzną),


Możliwości głosowania:

1. korespondencyjnie – wysłanie karty do głosowania na adres OKW w terminie wskazanym w zawiadomieniu

albo

2. osobiście – oddanie głosu w lokalu wyborczym w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu.

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej.

Członek rejonu wyborczego, który nie zagłosuje korespondencyjnie, może oddać głos osobiście w dniu 19.11.2021 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w godzinach 10.00-15.00, zgodnie z harmonogramem podanym w wysłanym pakiecie wyborczym.

Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Przewodniczącego OKW.

Apelujemy o udział w wyborach – do ważności wyborów konieczne jest osiągnięcie kworum rejonu wyborczego.

Wykaz kandydatów (PDF)

 

Jolanta Małmyga

Przewodnicząca OKW w Gorzowie Wlkp.