Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu pt. „Ostatni zgasi światło. Nastroje polskich lekarzy w postpandemicznej rzeczywistości”, który został opracowany przez ekspertów zaproszonych przez Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu i aktywnej współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dokument powstał pod kierownictwem prof. UEK Beata Buchelt, a ekspertami w zespole badawczym byli prof. UJ Iwona Kowalska-Bobko i prof. AGH Tomasz Masłyk.

Raport informuje o tym jak trudna jest sytuacja w odniesieniu do personelu lekarskiego. Został sporządzony głównie na podstawie ankiety, do której wypełnienia zaproszono lekarzy i lekarzy dentystów. Na zaproszenie odpowiedziało 2 691 respondentów.

Szczegóły są dostępne na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej - https://nil.org.pl/aktualnosci/5848-ostatni-zgasi-swiatlo-nastroje-polskich-lekarzy-w-postpandemicznej-rzeczywistosci.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL