Termin złożenia wniosku o zmianę formy opodatkowania w przypadku osób, które dotychczas rozliczały się w formie karty podatkowej upływa 20 lutego 2022 r., a nie jak wcześniej – w oparciu o przesłany, błędny jak się okazało, komunikat Ministerstwa Finansów informowaliśmy 20 stycznia 2022 r.

Złożenie wniosku w terminie do 20 lutego 2022 r. pozwoli wybrać jedną z poniższych form rozliczania:

  1. 19-procentowy podatek liniowy,
  2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Osoby dotychczas rozliczające się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, które nie dokonają do 20 lutego 2022 r. wyboru innej formy opodatkowania a jednocześnie nie będą spełniały warunków do kontynuacji rozliczenia tą metodą, otrzymają od naczelnika urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie karty podatkowej. Po wydaniu takiej decyzji – jedynymi dostępnymi formami opodatkowania będą:

  1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub
  2. podatek dochodowy według zasad ogólnych.

Powyższe oznacza, że w takim przypadku nie będzie możliwości wyboru w 2022 r. podatku liniowego.

W 2022 r. z karty podatkowej będą mogli skorzystać jedynie lekarze, którzy będą świadczyć usługi bezpośrednio na rzecz pacjentów (prywatnych osób fizycznych) i korzystali dotychczas z tej formy opodatkowania.

W załączeniu sprostowanie Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pani Magdaleny Rzeczkowskiej przesłane nam 19 stycznia 2022 r. o godzinie 20:54.

Zespół Radców Prawnych NIL