Przypominamy Praktykom Zawodowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2021.

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2021 (PDF)

Dla sprawozdawców nie posiadających jeszcze konta w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (PDF)