Dr n. med. Agata Kuszerska

Kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

 

 Pierwsze w województwie hospicjum perinatalne

 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jako jedyny w woj. lubuskim prowadzi w ramach umowy z NFZ hospicjum perinatalne. Jest to hospicjum inne, niż wszystkie. To tutaj bowiem grupa specjalistów opiekuje się dwiema osobami równocześnie: zdrową i chorą. Ciężko chorym dzieckiem w łonie matki oraz jego matką…

Na czym polega opieka

 Perinatalna opieka paliatywna to zapewnienie wszechstronnego wsparcia rodzicom nienarodzonych dzieci z rozpoznanymi i potwierdzonymi wadami letalnymi.

Hospicjum perinatalne obejmuje całościową opieką rodziców ciężko chorego płodu, zapewnia bezpieczny poród oraz chroni noworodka przed uporczywą terapią, dzięki paliatywnej opiece neonatologicznej. Hospicjum stanowi również wsparcie w żałobie i pomaga załatwić wszelkie formalności związane ze stratą dziecka.

Kto zapewnia opiekę

 Hospicjum perinatalne jest miejscem, gdzie specjalnie dobrana grupa specjalistów różnych dziedzin przeprowadzi matkę noszącą ciężko chore dziecko przez ciążę, poród i czas poporodowy.

  • Perinatolog lub wykwalifikowany ginekolog - położnik - rozpoznaje i potwierdza wadę korzystając z najnowszych metod diagnostyki prenatalnej inwazyjnej i nieinwazyjnej.
  • Genetyk - konsultuje wynik omawiając spektrum manifestacji wady u dziecka.
  • Echokardiografista płodowy - służy dodatkową konsultacją w zakresie możliwych wad serca u płodu.
  • Neonatolog - ocenia szanse przeżycia i możliwości terapii.
  • Chirurg dziecięcy - przedstawia możliwości operacyjnej korekcji wady.
  • Psycholog - który spaja cała opiekę specjalistyczną, stanowiąc wsparcie duchowe dla rodziców.
  • Osoba duchowna – jeśli rodzice wyrażają taką potrzebę

Pacjentka, u której dziecka rozpoznano wadę genetyczna lub strukturalną nie pozostaję sama. Może w każdej chwili skorzystać z opieki wymienionych specjalistów. Może zadawać pytania, rozwiewać wątpliwości, ustalać plan działania. Może zaplanować poród oraz postępowanie poporodowe.

Kto kieruje do hospicjum

 Każdy lekarz podejrzewający wadę u płodu.

Skierowanie do hospicjum można pobrać ze strony szpitala - zakładka „Hospicjum perinatalne”.

 

Gdzie pacjentka powinna się

Bezpośrednio do Poradni Patologii Ciąży i Wad Płodu lub do Izby Przyjęć przy Klinicznym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w budynku „L” przy ul. Podgórnej (skrzyżowanie z ul. Waryńskiego).

Można również umówić się na wizytę do poradni, dzwoniąc w dni robocze w godz. 7.00-14.30 na call center szpitala tel. 68 32 96 200.

 

Ważne!

 Dzięki współpracy z dziecięcym hospicjum domowym, Szpital zapewnia również opiekę ciężko choremu maluszkowi w warunkach domowych, po wypisie ze szpitala

 

Skierowanie (docx)