W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  kolejna  o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy, tym razem  pod  hasłem - „Odkryte na nowo” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  Konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych.

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  10 października  br.  

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się 23  października  2022  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  28  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.


Kontakt:
Iwona  Szelewa
Dyrektor Biura  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi,
tel.  (0 42) 683 17 01

Regulamin (PDF)