Od dnia 01.01.2023 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej w związku z uchwałą nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21.10.2022 r.
ogłasza się co następuje:

  1.     Składka członkowska obowiązująca lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub Wojskowej Izby Lekarskiej, zwanego dalej „lekarzem”,
        z kwoty 60 zł na kwotę 120 złotych miesięcznie,
  2.     Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, zwany dalej „lekarzem stażystą”, opłaca składkę w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru określonego w ust. 1, tj. z kwoty 10 zł na   kwotę 60 złotych miesięcznie,
  3.     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz ukończył 70 lat
  4.     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


W załączeniu uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21.10.2022 w pełnym brzmieniu.

Uchwała do pobrania (PDF)