Samorząd lekarski postuluje bezpieczeństwo leczenia w regulacjach ustawowych

Rządowy projekt ustawy o jakości wypacza ideę prawdziwego no-fault, przekładającego się na bezpieczeństwo leczenia – podkreśla samorząd lekarski, którego przedstawiciele przekazali parlamentarzystom poprawki do tego rządowego projektu. Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska poinformowała o opracowanych w NIL propozycjach rozwiązań, które przybrały formę samorządowego projektu ustawy, który jest obecnie szeroko konsultowany.

31 stycznia w NIL odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono postulaty środowiska lekarskiego.

Poniżej zestawienie założeń przekazane przez Panią Renatę Ziółkowską, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

w związku z dyskusjami w przestrzeni publicznej na temat powołania parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich, przekazuję zestawienie założeń (w formie informacyjnej pigułki), na których opiera się Naczelna Izba Lekarska w komentarzach dla mediów. Poniższe informacje i tezy mogą być dla Państwa przydatne w wypowiedziach medialnych. Serdecznie zachęcam do korzystania z poniższego przekazu i udostępniania go Państwa Koleżankom i Kolegom wypowiadającym się w mediach. Dzięki spójności komunikacyjnej głos środowiska lekarskiego bez wątpienia będzie wybrzmiewał mocniej.

bezpieczenstwo leczenia

Opinia samorządu lekarskiego dot. powołania parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich

 

  1. Zainteresowanie wśród polityków samorządem lekarskim traktujemy jako próbę wciągnięcia samorządu w grę polityczną związaną z kampanią wyborczą.

 

  1. Samorząd lekarski jest samorządem zawodowym, który ma wyraźnie określone funkcje i sprawuje pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. Próbę ingerencji polityków w samorząd, traktujemy jako próbę ograniczenia wolności zawodu, działającą na szkodę pacjentów.

 

  1. Podstawą, na której opiera się działalność pionu odpowiedzialności zawodowej w samorządzie lekarskim jest Kodeks Etyki Lekarskiej. Każdy lekarz i lekarz dentysta jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, który wyraźnie nakazuje postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

 

  1. Samorząd zawodowy, w którym funkcjonuje sprawny pion odpowiedzialności zawodowej równa się większemu bezpieczeństwu dla pacjentów. W ramach samorządu rozstrzygane jest, czy działania danego lekarza są zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej, a tym samym czy służą pacjentom, czy stwarzają dla nich zagrożenie. W gestii samorządu jest przyznawanie prawa wykonywania zawodu i prowadzenie postępowań mogących skutkować m.in. zawieszeniem tego prawa. Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien znać możliwe konsekwencje nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej. A samorząd zdaje sobie sprawę z konieczności reakcji wobec takich lekarzy. W każdym środowisku zdarzają się sytuacje, gdy czyjeś działania są nieetyczne, szkodliwe, w związku z czym rolą samorządu zawodowego jest ograniczanie tego rodzaju sytuacji. Stąd kierunkiem, który obrał samorząd lekarski obecnej kadencji jest wzmacnianie pionu odpowiedzialności zawodowej.

 

  1. Przypominamy, że pion odpowiedzialności zawodowej istnieje w Naczelnej Izbie Lekarskiej i w każdej z okręgowych izb lekarskich. Pion odpowiedzialności zawodowej ma pełną niezależność względem rad lekarskich. We wzorcowym modelu sądy powszechne powinny być niezależne względem władzy ustawodawczej i wykonawczej - analogicznie taki wzorcowy model jest utrzymywany w strukturach samorządu lekarskiego.

 

  1. Ataki polityków skierowane w stronę pionu odpowiedzialności zawodowej są oparte na pozamerytorycznych przesłankach, sprzeczne ze sobą, budowane na emocjach. Raz słyszymy, że sądy lekarskie nie wydają kategorycznych wyroków, innym razem, że to źle, że zapadają wyroki skazujące. Mówi się o braku prawa do obrony danego lekarza, a w tym samym zdaniu zachęca się skazanego do wniesienia odwołania od wyroku sądu pierwszej instancji. Można wnioskować, że celem takich działań jest podporządkowanie sądów lekarskich polityce. A to szkodliwy scenariusz zarówno dla lekarzy jak i pacjentów.

 

  1. Od kolejnych prób upolityczniania tematu zdrowia odcinamy się. Zachęcamy polityków do merytorycznych dyskusji. Zbliżające się wybory nie mogą być powodem do grania zdrowiem obywateli.

 

                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                            Renata Jeziółkowska

rzecznik prasowy

Naczelnej Izby Lekarskiej