Dnia 25.03.2023 r. o godz. 10.00 odbył się XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. Tym razem odbył się on w siedzibie OIL, by przybliżyć Szanownym Delegatom nasze mury. Pani Prezes Ewa Joniec otworzyła zebranie witając wszystkich i rozpoczęła obrady. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie za rok 2022 z wykonania budżetu i udzielili Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium.
Przy okazji tegorocznego Zjazdu odbyły się również wybory na Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym została lek. dent. Magdalena Stawarz - życzymy pomyślności w pracy na rzecz samorządu zawodowego. Po zakończeniu obrad oraz dyskusji, wszyscy delegaci udali się na pyszny poczęstunek. Serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że przyjemnie było spędzić wspólnie czas w naszej siedzibie.