Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., realizując potrzebę przeprowadzenia m.in. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą działań edukacyjno informacyjnych w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowania na legionelozę, pragnie udostępnić dla zainteresowanych lekarzy dentystów z naszego regionu ulotkę a także przydatne publikacje:

„Bezpieczeństwo wodne w budynkach”

„Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji”

„Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych zakładów opieki zdrowotnej. Interpretacja wyników badań wody oraz przegląd zaleceń i przepisów w wybranych krajach.”

które dostępne są na stronie Wszystko, co trzeba wiedzieć o legionelli - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Powyższe publikacje nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu użytkowania, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Screenshot 20240311 133758 Microsoft 365 Office

Screenshot 20240311 133724 Microsoft 365 Office