W związku z błędnymi informacjami, które pojawiły się w Gazecie Wyborczej w artykule z dnia 6.05.2024 r. napisanym przez Panią Redaktor Judytę Watołę, Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. pragnie sprostować, iż lekarz opisany w w/w artykule został odwołany z funkcji Rzecznika Praw Lekarza.
Rzecznikiem Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. jest
 
𝐥𝐞𝐤. 𝐑𝐲𝐬𝐳𝐚𝐫𝐝 𝐈𝐥𝐢𝐚𝐬𝐳𝐞𝐰𝐢𝐜𝐳