Kolejny raz nie udało się osiągnąć porozumienia z Ministrem Zdrowia. Pan Piotr Bromber, wiceminister zdrowia kończąc spotkanie w gwałtowny sposób, pozostawił bez odpowiedzi wiele kluczowych pytań. Do przełomu wciąż jest bardzo daleko, a polski pacjent nie może czekać!


Polskie społeczeństwo szybko się starzeje, więc co oczywiste – wzrasta zapotrzebowanie na usługi medyczne. Równocześnie kurczy się kadra medyczna. W efekcie: Polska jest niechlubnym liderem pod względem liczby nadmiarowych zgonów! W 2020 roku o 20 proc. zmniejszyła się natomiast liczba świadczeń zdrowotnych! Ponad 50 proc. Polaków najbardziej obawia się o zdrowie i swoje, i najbliższych!
Liczyliśmy, że na dzisiejszym spotkaniu będziemy mogli wreszcie rozpocząć rozmowy o realizacji naszych głównych postulatów, w szczególności o wzroście nakładów na ochronę zdrowia. Kolejny raz rozmawialiśmy jednak o kwestiach czysto technicznych, które w żaden sposób nie przybliżają nas do osiągnięcia porozumienia. Nieustannie podczas rozmów otwierane są nowe, szczegółowe i poboczne wątki. Nie ma natomiast żadnych wniosków, jakichkolwiek końcowych ustaleń.


Przedstawiciele Ministra Zdrowia w dalszym ciągu zawyżają koszty realizacji naszych postulatów. Niestety nadal nie znamy szczegółów tych wyliczeń, a przekazane nam informacje są niepełne. Jednak nawet z tych częściowych danych widać, że wyliczenia są oparte na błędnych założeniach. Uwzględniono w nich, np. wszystkich lekarzy, a nie tylko tych, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia.
Podkreślamy, że Komitet – mimo prób rozbicia i „wyciągnięcia” przez rząd poszczególnych organizacji – niezmiennie reprezentuje niemal 600 tys. osób zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia. I dlatego w kwestiach zaliczania stażu pracy stoimy na stanowisku jednakowego traktowania wszystkich zawodów.
Mimo braku postępu rozmów głęboko wierzymy w możliwość osiągnięcia porozumienia w imię naprawy polskiej ochronny zdrowia. Liczymy, że na najbliższym spotkaniu zostaną wreszcie zaprezentowane konkretne propozycje. Chcemy negocjować w sposób, który pozwoli na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia.
Obecna sytuacja dojrzała do zaostrzenia protestu. O formach zaostrzenia będziemy informować.

Komunikat (PDF)

Naprawa systemu OZ