Drogie Panie,
Szanowni Panowie,

Podsumowanie mijającego tygodnia protestu nie może być bogate w szczegóły, ponieważ tych zwyczajnie nie było podczas rozmów z Ministrem Bromberem. Ten tydzień pokazał nam wyraźnie, że grają na zwłokę. Udowodniliśmy błędne założenia wzięte pod uwagę w wyliczeniach kosztów ustawy wprowadzonej w życie 1 lipca 2021 r. (3 mld 600mln w OSR za II półrocze 2021 wobec 1 mld 621 mln realnych kosztów), pokazaliśmy, że wszystkie „dosypywane” obecnie pieniądze do systemu są środkami, które pozostały po przestrzeleniu kosztów „ustawy Radziwiłłowej”. By uaktywnić i pośpieszyć nieco stronę rządową, poza spotkaniami w Centrum „Dialog” we wtorek i w czwartek, w piątek odbyło się spotkanie z Dyrektorem Bydłoniem i Dyrektorem z NFZ mające na celu ustalenie liczby personelu poszczególnych grup branego pod uwagę przy wyliczaniu kosztów ustawy. Liczba lekarzy została znacznie zmniejszona w stosunku do ich pierwotnych planów.>
Stanęło na zgodnych z CRL lub uzgodnionych za obopólną zgodą danych: 8114 lekarzy stażystów, 20700 lekarzach w trakcie specjalizacji, 8700 lekarzach dentystach bez specjalizacji, 5200 lekarzach bez specjalizacji, 47000 lekarzach specjalistach oraz 5500 lekarzach dentystach specjalistach (w tym 3623 lekarzach z I st specjalizacji oraz 1872 lekarzach dentystach z I st specjalizacji).

Wobec pierwotnie zakładanych przez MZ 87000 lekarzy specjalistów uzgodnione liczby znacznie odbiegają od ich wcześniejszych założeń. Dopracowujemy też tzw. „lewą stronę” tabeli dot. wynagrodzeń, czyli podział na grupy zawodów na jakich podstawie będą przyznawane współczynniki. Tutaj nasza praca jest zakończona, pozostają korekty ze strony innych zawodów medycznych. Dodam, że na spotkaniu w czwartek, po 4 spotkaniach Pan Minister przedstawił dopiero swoją propozycje lewej strony tabelki, która właśnie jest jak w/w dopracowywana.

Pozostałe dotyczące lekarzy sprawy są w trakcie prac odpowiednich departamentów z naszymi prawnikami: kwestia ochrony podczas wykonywania czynności służbowych, konkretnych zapisów dotyczących systemu no-fault czy urlopu na poratowanie zdrowia możliwego po 15 latach pracy. Obiecująco wygląda również realizacja postulatu wprowadzenia norm zatrudnienia sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych na oddziałach szpitalnych w przeliczeniu na ilość łózek pacjentów.

Niestety jedynie nieznacznie zostały poruszone, mimo naszych nalegań, kwestie jak znacznie zostaną podniesione wyceny świadczeń. Wiemy również, że mimo ogromnych awantur i nacisków na rezygnację z nowych zawodów medycznych MZ nie chce zmieniać swoich planów (jak np. zawód asystent chirurgiczny lekarza oraz asystent lekarza). W związku z lekceważącym podejściem do spotkań w mijającym tygodniu strony rządowej Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy (OKP) podjął decyzję o wprowadzaniu dobrowolnych ruchów mających na celu leczyć bezpiecznie i dających wytchnienie w wykonywanej pracy.

Przyjęto również wzór przypinki dla pracowników medycznych popierających protest, którą zamawiają wszystkie organizacje dla swoich członków (głównie samorządy i duże związki zawodowe zrzeszone w OKP)
Przywrócono także funkcjonowanie w pełni Białego Miasteczka 2.0. Pozytywnie zaopiniowano prośbę studentów i młodych lekarzy i pielęgniarek o zorganizowanie pikiet protestacyjnych w najbliższy weekend w dużych miastach w Polsce.
Linki do wydarzeń:
Katowice - https://fb.me/e/27HeYOZwd
Zabrze - https://fb.me/e/1O3DKUycj
Wrocław - https://fb.me/e/5yHxjxvWP
Kraków - https://fb.me/e/EO8gF1js
Gdańsk - https://fb.me/e/6YMqpZ9oy
Warszawa - https://fb.me/e/1ft0gUm8c
Poznań - https://fb.me/e/1TjxDM9Sp
Szczecin - https://fb.me/e/5lUfYgigX
Łódź - https://fb.me/e/2A24znONC
Białystok - https://fb.me/e/S1vcsGJt

Naczelna Izba Lekarska będzie współfinansowała te wydarzenia jak i finansowała wykonanie przypinek dla lekarzy, prosimy jednak o pomoc organizacyjną w dystrybucji przypinek oraz udział w pikiecie w Państwa mieście. Przypinki prawdopodobnie dotrą do NIL w II połowie tygodnia po czym niezwłocznie zostaną do Państwa przesłane. Zamówienie jest na 10 000 sztuk i zostanie rozdysponowane do Państwa w zależności od liczebności lekarzy zrzeszanych przez daną OIL. Sugerujemy by w związku z okresem wyborczym zachęcić delegatów na OZL do dystrybucji w swoich miejscach pracy.

Z góry w imieniu swoim, OKP, Białego Miasteczka i młodych ludzi, którzy będą brali udział w pikietach dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i proszę o dalsze śledzenie działań na profil twitter lub facebook OKP i Białego Miasteczka 2.0 i dalszą pracę nad poprawą systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W tym tygodniu liczymy, że wreszcie na spotkaniach w Centrum "Dialog" padną konkrety, bo dane do wyliczeń strona rządowa ma już gotowe.

pozdrawiam
Artur Drobniak
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

WhatsApp Image 2021 10 02 at 12.06.12

WhatsApp Image 2021 10 01 at 20.15.31

 

WhatsApp Image 2021 10 01 at 19.17.53