Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Lek. dent. Ewy Kurczewskiej – Dominy

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają

koleżanki i koledzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.