Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Lek. Jana Warzyboka

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają

koleżanki i koledzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.