Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne udzielane przez psychologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Okres obowiązywania umowy 1.07.2023 r do 30.06.2024 r.

Szczegóły tutaj PLIK PDF