Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne :

- w zakresie konsultacji specjalistycznych udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii

- udzielane przez terapeutę środowiskowego w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

- udzielane przez lekarza psychiatrę/ psychiatrę dzieci i młodzieży

- w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna medycznego

Szczegóły tutaj - plik pdf