Jestem lekarzem, jestem człowiekiem – kampania społeczna

Biurokracja, ciągłe napięcie i stres, niedobory personelu, limity, kolejki. Niemoc wobec systemu. To my jesteśmy „żywą tarczą” systemowych niedomagań.

To my konfrontujemy się z ludzkimi emocjami, łzami w gabinecie lekarskim, ale i radością, gdy najgorsza diagnoza się nie potwierdza.

A co zdiagnozowalibyśmy niekiedy u siebie? Przeciążenie, brak możliwości udzielenia pomocy każdemu, przebodźcowanie prośbami i oczekiwaniami. Poczucie pustki pod koniec dnia.

Czy w tak zbudowanym systemie możemy realizować swoje zadania unikając wypalenia?

Nie chcemy narzekać. Doceniamy i piękno swej wyjątkowej profesji.

Chcemy skłonić do refleksji. Jesteśmy ludźmi.

Lekarze – nie bogowie. Oddani profesjonaliści.

Inicjatywa Naczelnej i Okręgowych Izb Lekarskich pokazuje, że pacjent i lekarz są po tej samej stronie. Ma na celu przełamanie złych emocji i napięć między lekarzami a pacjentami w systemie ochrony zdrowia. Często pacjenci mają poczucie, że są niezaopiekowani i traktowani przedmiotowo, za co niekiedy winią lekarzy. Kampania ma za zadanie podkreślić, że zarówno lekarz, jak i pacjent, są ofiarami nieprawidłowo funkcjonującego systemu, który utrudnia budowanie i utrzymywanie dobrych relacji.

Samorząd lekarski dąży do zmiany tego stanu rzeczy poprzez edukację i promowanie świadomości społecznej. „Razem po zdrowie, razem po lepszy system" to kolejny etap kampanii, która ma zburzyć barykady złych emocji i stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia między lekarzami a pacjentami. Łączy ich wspólny cel – zdrowie.

Do kampanii dołączyła Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Ewa Joniec

 

Screenshot 20240207 141234 Gmail