W dniu 02.08.2021r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia ma się odbyć 11 września o godzinie 12.00  w Warszawie.

Zwracam się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, członków naszej izby lekarskiej o wzięcie udziału w w/w  proteście. Pokażmy naszą siłę, determinację i solidarność zawodową.

Zgłoszenia proszę przekazywać do izby lekarskiej  (tel.95 722 54 95, 95 735 62 39), do końca sierpnia.

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. zorganizuje wspólny wyjazd do Warszawy.

                                                                                               Ewa Joniec