Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na opisywaniu badań radiologicznych (RTG) dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Okres obowiązywania umowy – od 01.07.2023r. do 30.06.3024r.

Szczegóły tutaj plik pdf